Om företaget

Vindparken är belägen ca 7 km SO om Vetlanda i Småland och byggd för produktion och försäljning av elenergi till den nordiska elmarknaden.


Bolaget ägs av totalt 14 delägare , två kommunala bolag äger 58 %. Njudung Energi Vetlanda AB äger 33 % och Eksjö Energi 25 % av vindparken. Resterande 42 % äger privata investerare och företag.


Fakta vindkraftverken:


De sex vindkraftverken är levererade av GE(General Electric Company) och är av typen 1.6 – 100 96HH WTG.


Vindkraftverken har en märkeffekt på 1,6 MW, tronhöjd 96 m, totalhöjd 146 m och rotordiameter 100 m.